وزیر آموزش و پرورش:
🔹 زندگی کردن، کار کردن و تحصیل و آموختن را در کنار کرونا یاد بگیریم
🔹 دانش آموزان با «ماسک» وارد حوزه‌های امتحانی می‌شوند
🔹 امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد
🔹 مدارس موظفند فاصله بین دانش‌آموزان را رعایت کرده و از تراکم و اجتماع دانش‌آموزان پیشگیری کنند
🔹 آزمون در سایر پایه‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود

isna.ir/news/99031005493
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu