🔻جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
🔸سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین تصمیمات درباره برگزاری امتحانات این دانشگاه را تشریح کرد.
https://tn.ai/2276586
menu