تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای گندزدایی مدارس با آغاز امتحانات

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش:
🔹اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی به مدارس در شروع امتحانات پایان سال تحصیلی تخصیص داده شده است.
🔹امتحانات حضوری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و هماهنگی وزارت بهداشت، آموزش و درمان برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود خانواده‌ها همراه با مدارس، آموزش‌های لازم را به فرزندانشان ارائه دهند.
isna.ir/news/99031106139
https://b2n.ir/356473

menu