پروتکل‌های بهداشتی در امتحانات حضوری مدارس

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش:
🔹 تجمع دانش‌آموزان در حوزه‌های امتحانی، ممنوع است.
🔹فاصله بین صندلی‌ها از همه جهات باید دو متر باشد.
🔹 عدم رعایت بهداشت در مدارس را اطلاع دهید

isna.ir/news/99031106581
https://b2n.ir/281276

menu