🔻افزایش حوزه‌های آزمون‌های نهایی از ۲۷۴ به ۵۰۰ حوزه

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:
🔹 برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تعداد حوزه‌های آزمون‌های نهایی از ۲۷۴ حوزه به ۵۰۰ حوزه افزایش یافته است.
🔹 تعداد دانش آموزان در حوزه‌های امتحان نهایی تهران از تعداد ۲۷۴ نفر به ۱۲۰ نفر کاهش پیدا کرده است.
isna.ir/news/99031709700
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu