🔻واکنش آموزش و پرورش به درخواست زالی

آموزش و پرورش برای امتحانات حضوری از ستاد کرونا مجوز گرفته است
🔹مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره پیشنهاد دکتر زالی، رئیس ستاد فرماندهی کرونا در کلانشهر تهران مبنی بر صرف نظر کردن از آزمون حضوری در شهر تهران با توجه به عبور از پیک کرونا گفت: آموزش و پرورش از ستاد کرونا مجوز گرفته، فعلا امتحانات در دو پایه حضوری است و اگر قرار باشد تصمیم جدیدی اتخاذ شود باید در سطح ملی باشد. / ایسنا
isna.ir/news/99031709693/
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu