🔺انتقال دانش‌آموزان مشکوک به اتاق‌های ایزوله حوزه‌های امتحانی/ نحوه تصحیح اوراق

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش:

🔹استفاده از ماسک در جلسات امتحانات نهایی الزامی است.
🔹تیم‌های نظارتی از قبل پیش بینی شده‌اند که یکی از این گروه‌ها مراقبین بهداشت هستند که در مبادی ورودی حوزه‌های امتحانی با استفاده از تب سنج و سایر تکنیک‌ها سلامت دانش آموزان را کنترل و به جدا سازی موارد مشکوک می پردازند.
🔹در صورت لزوم دانش آموزان مشکوک به بیماری به اتاق‌های ایزوله منتقل و برای شرکت در امتحان بعدی به پزشک ارجاع می‌شوند.
isna.ir/news/99031911285
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu