📌آموزش‌ و پرورش تا ۱۰ روز به شکایات مرتبط با اجرای شیونامه‌های بهداشتی رسیدگی می‌کند

👤رئیس اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش:

♦️اگر مدرسه‌ای بر خلاف دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری امتحانات و روند ثبت‌نام دانش‌آموزان عمل کند، والدین و معلمان می‌توانند شکایات خود را به این وزارتخانه ارسال کنند که طی ۷ تا ۱۰ روز رسیدگی می‌شود.
🌐سامانه شکایات آموزش و پرورش
http://shekayat.medu.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu