سازمان بهزیستی:بر اساس گفته رئیس جمهور فعالیت مهدهای کودک با رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت از روز شنبه (۲۴ خرداد) آغاز می‌شود.

🔹کودکان و مربیان باید به محض ورود تب‌سنجی شوند.

🔹پدرها ومادرها نباید وارد فضای کودکان شوند.

🔹ورود و خروج کودکان با زمانبندی به گونه‌ای باشد که منجر به ازدحام نشود.

🔹مهدهای کودک حداکثر یک سوم تا ۵۰ درصد می‌توانند بچه‌ها را پذیرش کنند و اولویت با کودکانی است که والدین شاغل دارند.
isna.ir/news/99031911942
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu