تعویق یک هفته‌ای تمام امتحانات دانشگاه آزاد در تهران

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران:
🔹 امتحانات دانشگاه آزاد در تهران در هفته‌ی پیش رو برگزار نمی‌شود.
🔹 کلیه‌ی امتحانات در سطح استان تهران و علوم تحقیقات به صورت مجازی برگزار می‌شود.
🔹 سعی می‌کنیم نظارت کامل بر برگزاری امتحانات داشته باشیم.
isna.ir/news/99032314366
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu