بازگشایی مهدهای کودک اختیاری است!

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
🔹با موافقت ستاد ملی کرونا و تأیید پروتکل بهداشتی بازگشایی مهدها از سوی این ستاد، مهدهای کودک از امروز باز شده‌اند.
🔹با توجه به بازگشایی مهدهای کودک از امروز، خانواده‌ها همچنان شهریه سال گذشته را پرداخت می‌کنند و دریافت هزینه اضافی از سوی صاحبان مهدهای کودک ممنوع است.
🔺بازگشایی مهدهای کودک در سطح کشور اجباری نیست.
tn.ai/2284933
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu