زمان برگزاری آزمون داخلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی

🔻ویرایش محل پیشنهادی داوطلب برای حوزه برگزاری آزمون

🔸از روز یکشنبه اول تیرماه ۹۹ تا پایان روز چهارشنبه ۴ تیرماه

🔹توزیع کارت ورود به جلسه از طریق سایت www.hrtc.ir از روز دوشنبه ۱۶ تیرماه

زمان برگزاری آزمون: صبح روز جمعه ۲۰ تیرماه
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu