سازمان اداری و استخدامی کشور با پذیرش بیست هزار دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.
🔻به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، در مکاتبات و با پیگیری‌های انجام شده در وزارت آموزش و پرورش و مدیریت دانشگاه فرهنگیان، سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز استخدام تعداد ۲۰ هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت را به صورت جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و از طریق کنکور سراسری صادر کرد.

دانشجویان استخدام شده پس از فارغ التحصیلی صرفا در مشاغل آموزشی (گروه معلم) و در مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستند به کارگیری خواهند شد/پانا
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu