گروکشی کارنامه برای دریافت شهریه ممنوع
🔻 مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: همه مدارس دولتی، هیات امنایی و غیردولتی باید شهریه مربوط به خدمات آموزشی و غیرآموزشی ارائه نشده را به خانواده‌ها بازگردانند و هرگونه گروکشی کارنامه برای دریافت مابقی شهریه تخلف محسوب می‌شود/ایرنا
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw
menu