📗📕📒سنجش سلامت پیش دبستانی‌ها از اول مهر

🔺رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش:

🔹 سنجش سلامت پیش دبستانی‌ها که سال گذشته همزمان با سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام می‌شد، امسال به دلیل شرایط کرونایی، از اول مهر انجام می‌شود تا تراکم جمعیت حین سنجش کمتر و فضا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مطلوب تر باشد.

🔹 سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه دوم تیرماه آغاز خواهد شد
https://b2n.ir/203379

menu