آخر ز زهر منصور، مولا فدا شد
اعضای او چو قرآن، از هم جدا شد
تابوت او به دوش اهل مدینه
زهرا زند از این غم بر سر و سینه

🏴 سالروز شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد
https://b2n.ir/736660

menu