رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:
🔹 رعایت فاصله گذاری اجتماعی به پایین‌ترین سطح خود رسید
🔹 سفر در دوره کرونا اقدامی پرمخاطره تلقی می‌شود
🔹 فرمول کاهش سرایت پذیری ویروس در گرما در مورد کرونا بی‌پایه و اساس است
🔹 گروه‌های پرخطر ملاحظات بهداشتی را دو برابر سایرین رعایت کنند
isna.ir/news/99033119692
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw
menu