نحوه محاسبه نمره کتبی امتحانات پایان‌ترم دانشجویان اعلام شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی:

🔹دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به صورت مستقل در زمینه نحوه محاسبه پایان ترم دانشجویان تصمیم خواهند گرفت و طبیعا اساتید در این خصوص نقش تعیین کننده دارند، چرا که بسیاری از دانشگاه‌ها این موضوع را با نظر خواهی و مشورت استادان تعیین و به هر حال بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تصمیم گیری کرده‌اند.
🔹در آزمون های الکترونیکی اگر سئوالات به صورت شفاهی و چهره به چهره از دانشجویان پرسیده شود و دانشجو نیز در مقابل دوربین رایانه، پاسخ خود را ارائه بدهد، اعتبار نتایج بیشتر و اطمینان بخش تر خواهد بود.

isna.ir/news/99033119769
http://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu