🔺قواعد برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها تشریح شد

🔹مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه حدنصاب نمره امتحانات پایان ترم دانشجویان در ترم جاری تغییری نکرده است، گفت: قوانین و مقررات آموزشی وزارت علوم و هر دانشگاه، استاد در شرایط عادی و در وضعیت فوق العاده کنونی، تعیین کننده ترین نقش را در ارزشیابی دانشجو و در تعیین نمره نهایی وی دارد.
isna.ir/news/99040201123
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu