وزیر آموزش و پرورش:

🔹بیش از مدرسه‌سازی به فرهنگ مشارکت و مدرسه‌سازی نیازمندیم.

🔹شیوع بیماری کرونا در کنار همه محدودیت‌هایی که ایجاد کرد، خانواده‌ها را درگیر فضای آموزش و مدرسه کرد، لذا ما باید از این پیوند استفاده کنیم تا زمینه را برای مشارکت جدی آنها در امر مدرسه سازی فراهم کنیم.
isna.ir/news/99040503972
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu