🔺آغاز ثبت‌نام کتب پایه‌های اول، هفتم و دهم از (یکشنبه ۸ تیر۹۹)

🔹ثبت‌نام کتاب‌های درسی تمام دانش‌آموزان به صورت اینترنتی است و بر اساس زمان تعیین شده انجام می‌شود، قرار است ثبت‌نام کتب درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر آغاز ‌شود.
🔹ثبت‌نام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان به دو روش فردی و گروهی از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می‌شود.

https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu