قابل توجه کنکوری ها و عاشقان شغل معلمی /استخدام ۵۰ هزار معلم در سال ۹۹

🔖رئیس دانشگاه فرهنگیان در خصوص آزمون اصلح گفت:

🔹این تصمیم واحد نظارت که یک نهاد مستقل است بوده و شاید در حد پیشنهاد باشد و اگر برگزاری امتحان به صورت حضوری جدی باشد قطعا در ایام کرونا مورد بازنگری قرار می گیرد

🔹امسال از طریق کنکور ۲۰ هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند

🔹تاکنون ظرفیت پذیرش از طریق آزمون استخدامی مشخص نشده است. احتمال دارد حتی تا ۳۰ هزار نفر مورد پذیرش قرار گیرند و آزمون آن از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد.
https://b2n.ir/268855

menu