🔻امکان دریافت اینترنتی فرم‌های هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان فراهم شد

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: برگه‌های هدایت تحصیلی از طریق کد کاربری و فضای مجازی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.
مسعود شکوهی گفت: اقدامات با توجه به شرایط کرونا این است که امسال دانش آموزان برای دریافت نمونه برگ‌های شماره ۶ و ۷نیاز به حضور در مدرسه ندارند و از مدرسه مقصد هم مجازی می‌توانند دریافت کنند. از ۲۳ تیرماه دانش آموزان از طریق پرتال همگام این کاربرگ‌ها را می‌توانند دریافت کنند.
https://tn.ai/2296185
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu