فعالیت فوق برنامه آموزشی در مدارس تهران ممنوع شد

سخنگوی آموزش و پرورش تهران:
🔹فعالیت فوق برنامه آموزشی درسی در مدارس شهر تهران در ایام فعالیت مدارس ممنوع است.
🔹هیچ مدرسه ای اجازه برگزاری کلاس مبنی بر آموزش را ندارد.
🔹اگر مدرسه ای تخلف کرد والدین می توانند آن را به واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش تهران با شماره ۸۸۹۶۴۰۰۶ اعلام کنند.
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu