♦️حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونین در کمیسیون آموزش مجلس

🔖سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

🔹درباره مسئله جذب نیروهای نهضتی و تأخیر آزمون آن‌ها نیز مباحث جدی مطرح شد و نهایتا مقرر شد با توجه به اینکه سئوالات برای آزمون روز بیستم تیرماه طرح شده، این آزمون حتما در تاریخ مقرر، برگزار شود ولی تمهیداتی برای قبولی اکثریت شرکت کنندگان در آزمون در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه افراد پذیرفته نشده در آزمون نیز به جای قطع همکاری با آموزش و پرورش می‌توانند به صورت حق التدریس به کار خود ادامه دهند.
t.me/moallemannews_ir/1313

menu