🔻مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش:

🔹 نیروهای شرکتی و نیروهای خرید خدماتی که خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند،به غیر از آزمون هیچ راه دیگری ندارند.

🔹 ‏از سال ۹۱ به بعد، دیگر آموزش و پرورش هیچ نیروی شرکتی ندارد. نیروهای خرید خدمات هم کاملا خصوصی هستند و توسط شرکت‌های خصوصی به آنها حقوق پرداخت می‌شود.

🔹 تنها راه‌های استخدام در آموزش و پرورش، شرکت در کنکور و قبولی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و راه دوم شرکت در آزمون استخدامی است. 
t.me/moallemannews_ir/1365

menu