طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔹طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس کلید خورد.
🔹در شرایط فعلی بحث اول بر سر تعیین تکلیف پول‌هایی است که از این صندوق در گذشته برداشت شده و بازنگشته است.
🔹 موضوع دوم پرداخت نشدن حق دولت به این صندوق است.
tn.ai/2303764

menu