🔺امتحانات برگزار می شود/نمی‌توانیم دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم

🔹معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مردم مطمئن باشند امتحانات با شرایط مناسب برگزار خواهد شد، گفت: نمی‌توانیم دانشگاهها را تعطیل کنیم و باید به این موضوع متعادل نگاه کنیم.
isna.ir/news/99042215863
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu