📗📕📒نمایشگاه کتاب تهران برگزار نمی‌شود

🔹معاون فرهنگی وزارت ارشاد: چیزی به عنوان نمایشگاه کتاب تهران که شامل همه بخش‌ها باشد و ناشران به دور هم جمع شوند و مخاطبان از آن بازدید داشته باشند،‌ برگزار نخواهد شد
🔹برنامه‌های دیگری به عنوان جایگزین تدارک دیده خواهد شد که به زودی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد/ تسنیم
https://tn.ai/2304904
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu