در اوج کرونا به سر می‌بریم / ماسک سوپاپ‌دار نزنید

محرز فوق تخصص بیماری‌های عفونی:
🔹مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها فوق‌العاده افزایش یافته و در یک اوج به سر می‌بریم. بنابراین مردم باید بسیار رعایت کنند و در عین‌حال دولت هم باید از برگزاری تجمعات جلوگیری کند.
🔹استفاده از ماسک سوپاپ دار بسیار غلط است. زیرا عمده این ماسک ها استاندارد نیستند و هوا را بیرون می‌دهد.
isna.ir/news/99042417991
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu