دریافت شهریه مدارس هیئت امنایی زمان ثبت‌نام ممنوع

🔻مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش:

♦️مدارس هیئت امنایی به عنوان نوع خاصی از مدارس دولتی به هیچ وجه امکان دریافت اخذ وجه به عنوان شهریه را ندارند.
♦️تعیین هزینه کلاس‌های فوق برنامه مدارس هیئت امنایی پس از بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان در این شورا انجام می‌شود و قبل از آن دریافت هر گونه مبلغی ممنوع است.
♦️با توجه به اینکه شرایط مدارس امسال ممکن است به طور غیرحضوری باشد این خدمات فوق برنامه هم ممکن است به شکل غیرحضوری باشد.
www.iribnews.ir/00Bbir
t.me/moallemannews_ir/1448

menu