تصمیم جدیدی درباره تغییر زمان برگزاری کنکور ۹۹ گرفته نشده است

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔹تصمیم سازی پیرامون اجرای کنکور با توجه به شیوع کرونا، کار یک مجموعه نیست و ستاد ملی کرونا درباره آن تصمیم گیری می کند. تا حال حاضر که زمان برگزاری کنکور پایان مرداد ماه اعلام شده است؛ هیچ تغییر و تصمیم جدیدی درباره زمان کنکور صورت نگرفته است.
isna.ir/news/99042820179
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu