توضیحی درباره الزام دانش آموزان به استفاده از لباس رسمی در کلاسهای آنلاین

🔹مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره استفاده دانش آموزان از لباس رسمی در کلاس های درس آنلاین توضیحاتی ارائه کرد و درباره اینکه آیا دانش آموز باید برای حضور در کلاس آنلاین، لباس فرم بپوشد؟ گفت: منظور ما صرفا لباس فرم نبوده، گفتیم دانش آموزان لباس مناسب و رسمی بپوشند تا جدیت کلاس حفظ شود.
isna.ir/news/99042921611
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu