🔺واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد سیستم ایمنی را تربیت می‌کند

🔹واکسن کرونای دانشگاه "آکسفورد" بی‌خطر است و می‌تواند سیستم ایمنی را برای مقابله با این ویروس تربیت کند.
🔹تزریق این واکسن به ۱۰۷۷ نفر باعث تولید پادتن و افزایش گویجه‌های سفید برای مقابله با ویروس کرونا شده است.
isna.ir/news/99043022716
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu