🔺شرایط جدید استفاده از سرویس مدارس/ متناسب سازی قراردادها بر حسب وضعیت مناطق

🔹مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قرارداد سرویس مدارس در هر منطقه ای متناسب سازی می شود و به عبارتی قراردادها متناسب با شرایط و سناریوهایی که برای بازگشایی مدارس اعلام شده نوشته می شوند گفت: البته قبلا هم در قراردادها قید می شد که فقط باید بابت روزهایی که دانش آموز از سرویس استفاده می کند، هزینه پرداخت شود.
isna.ir/news/99050100284
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu