مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس دولتی و هیئت‌امنایی هنگام ثبت‌نام مجاز به دریافت شهریه نیستند.

زهرا مظفر در مورد دریافت شهریه مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اظهار کرد: تعریف شهریه در مدارس مختلف متفاوت است. مدارس دولتی و هیئت‌امنایی به‌هیچ‌عنوان مجاز به دریافت شهریه نیستند مگر آنکه اولیا با اختیار خود و به‌صورت داوطلبانه در هزینه‌های مدرسه مشارکت کنند و در این زمینه هیچ اجباری وجود ندارد/تسنیم
t.me/moallemannews_ir/1524

menu