ماجراجویی جنگنده های صهیونیستی

کاپیتان هواپیمای ایران جسارت بخرج داد تا جان مسافران را نجات دهد
این دو جنگنده اسرائیلی بودنشان تایید شد

🔸حال مسافران مساعد است به جز تعداد اندکی که آسیب دیدند
این یکی از تجاوزات اسرائیل به آسمان سوریه بود
t.me/iribnews/122527
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu