فروش فوق العاده مرحله دوم محصولات ایران خودرو

🚙طــرح فــروش فــوق العــاده (۳ مــاهه) مــحصـــولات ایــران خــودرو از امروز تا شنبه ادامه خواهد داشـت.
🚗حداکثر ۳ روز کاری پس از پایان ثبت نام، قرعه کشی برگزار و اسامی منتخبان اعلام خواهد گردید.
tn.ai/2317450
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu