معاون آموزشی وزارت بهداشت:

🔹کنکور برگزار می‌شود و نباید در این زمینه تردید ایجاد کنیم.
🔹برگزاری کنکور سراسری سال ۹۹ تا این لحظه حتمی است و فکر می‌کنم این جمله باید قوی، محکم و یکپارچه به جامعه اعلام شود که کنکور برگزار می‌شود.

isna.ir/news/99051208128
t.me/moallemannews_ir

menu