اطلاعیه

*👈استمرار فعالیت مدارس خوزستان در روز یکشنبه ۱۹ مردادماه*

✍️پیرو مصوبه ی شورای معاونین اداره کل مقرر شد که با توجه به تعطیلی روز شنبه ۹۹/۵/۱۸ (عید سعید غدیر خم) و‌ ضرورت ثبت نام‌ دانش آموزان در سامانه سناد و‌ سامانه کتب درسی، کلیه مدارس استان در روز یکشنبه ۹۹/۵/۱۹ دایر و‌ عوامل اجرایی مدارس نسبت به ثبت نام از دانش آموزان بویژه در پایه های ورودی اقدام‌ نمایند.

ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و‌ پرورش خوزستان
t.me/moallemannews_ir/1643

menu