⭕️ برگزاری کنکور در زمان مقرر

🎥وزیر بهداشت: در جلسه امروز قرار شد زیر نظر کمیته ای متشکل از روسای دو کمیسیون مجلس و تعدادی از نمایندگان منتخب این کمیسیون ها و تعدادی از کارکنان وزارت بهداشت، وزارت علوم رعایت پروتکل های بهداشتی سختگیرانه تر از کنکور دکترا اجرا و در سه مرحله انجام شود.

t.me/irinn_channel/35962
t.me/moallemannews_ir

menu