مهمترین تمهیدات برای برگزاری کنکور بی‌دغدغه از زبان یک عضو کمیسیون بهداشت

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
🔹 اگر کنکور در زمان خود برگزار نمی‌شد ممکن بود آغاز سال تحصیلی و یا سربازی داوطلبان پسر با مشکل مواجه شود.
🔹 از طرف دیگر هیچ کسی نمی‌تواند این تضمین را بدهد که در یک یا دو ماه آینده شاهد کاهش پیک شیوع ویروس کرونا باشیم.
🔹 باید کنکور با رعایت سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی انجام شود یعنی به داوطلبان ماسک رایگان داده شده و صندلی‌ها ضدعفونی شود.

isna.ir/news/99051410367
t.me/moallemannews_ir

menu