مسئولان دولتی از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی منع شوند

عباس عبدی در گفت‌وگو با تسنیم:
🔹حاضرم شرط ببندم که بالای ۹۵ یا شاید تا ۱۰۰ درصد مسئولین کشور در رده وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و نیز مسئولین هم‌ردیف قضایی و قانون‌گذاری و نیز نهادهای مشابه دیگر، فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی می‌گذارند، و به طور ویژه مسئولین آموزش و پرورش نیز چنین می‌کنند.
🔹 باید گفت هر کس می‌خواهد در دولت پست بگیرد شرطش این باشد که فرزندش در مدرسه دولتی عادی درس بخواند.
🔹بنابراین با وضعیت موجود مسأله تعارض منافع شکل می‌گیرد و مدارس غیرانتفاعی تبدیل به یک محلی برای انباشت ثروت و قدرت و حتی پرستیژ شده‌اند. بسیاری از دست‌اندرکاران در این مدارس سهم دارند. حتی اگر بظاهر هدف غیرانتفاعی داشته باشند. از وزارتخانه‌ها امکانات می‌گیرند. مسأله نیز فراتر از دو جریان سیاسی است.
🔹سیاست‌گذاران راه‌حل را در توسعه مدارس خصوصی و حل مشکل فرزندان خودشان دانستند. در نتیجه با گسترش این مدارس، افراد متنفذ مسأله آموزش فرزندان خودشان را حل کردند و آموزش عمومی مردم به حاشیه رفت.

📝متن کامل این گفتگو👇
tn.ai/2321015
t.me/moallemannews_ir/1661

menu