رضایتمندی ۹۱ درصد داوطلبان کنکور ارشد از رعایت اصول بهداشتی

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

🔹از ۸۳ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد(در روز اول کنکور) که به پرسش نامه‌ها پاسخ دادند، ۹۱ درصد عنوان کرده اند که الزامات و اصول بهداشتی در مراحل آزمون رعایت شده است.

isna.ir/news/99051712581
t.me/moallemannews_ir

menu