جزئیات پرداخت وام با وثیقه سهام عدالت

معاون وزیر اقتصاد:
🔹بانک‌ها معادل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را وام با نرخ سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۳ ساله به متقاضیان پرداخت می کنند.
🔹این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مراحبه به متقاضیان ارائه خواهد شد.
tn.ai/2323733
t.me/moallemannews_ir

menu