فرصت دانش آموزان پایه اول، هفتم و دهم برای ثبت نام کتاب درسی تا آخر امروز

🔹ثبت سفارش فردی و گروهی کتب درسی پایه های ورودی مقاطع تحصیلی نظیر آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)، پایه های اول، هفتم و دهم دانش آموزان عادی و استثنایی که از هشتم تیرماه شروع شده بود امروز دوشنبه، بیستم مرداد ماه به پایان می رسد.
isna.ir/news/99051913402
t.me/moallemannews_ir

menu