حریرچی: تعویق کنکور یک ماهه است/داوطلبان خونسرد باشند

معاون کل وزارت بهداشت:
🔹 تعویق زمان برگزاری کنکور یک ماهه است که البته اگر در ستاد تصویب شود، اجرایی خواهد شد تا بتوانیم کنکور را با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار کنیم.
🔹 از داوطلبان درخواست می‌شود خونسرد باشند و آرامش خود را حفظ کنند تا ببینم چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
isna.ir/news/99052115268
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu