گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۳
محل وقوع: مرز استانهای بوشهر و فارس – حوالی فراشبند
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۱:۰۱:۴۶
طول جغرافیایی: ۵۱.۹۷
عرض جغرافیایی: ۲۸.۷
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu