شماره پلاک شهر شما چیست؟😎

ایران ۱۰ 🚗 تهران
ایران ۱۱ 🚙 تهران

ایران ۱۲ 🚗 مشهد
ایران ۱۳ 🚙 اصفهان
ایران ۱۴ 🚗 اهواز
ایران ۱۵ 🚙 تبریز
ایران ۱۶ 🚗 شهر قم
ایران ۱۷ 🚙 ارومیه
ایران ۱۸ 🚗 همدان
ایران ۱۹ 🚙 کرمانشاه
ایران ۲۰🚗تهران
ایران ۲۱ 🚗 کرج (حرف و برای کرج و بقیه حروف حومه کرج)
ایران ۲۱ 🚙 ورامین (حرف س)
ایران ۲۲ 🚗 تهران
ایران ۲۳ 🚙 حومه اصفهان
ایران ۲۴ 🚗 حومه خوزستان
ایران ۲۵ 🚙 استان آذربایجان شرقی – حومه
ایران ۲۶ 🚗 استان خراسان شمالی – حومه (بجنورد(ب ج د س)شیروان(ص)اسفراین(ط)آشخانه(ل)جاجرم و گرمه(ق) فاروج(م) (این پلاک قدیم برای قم بود)
ایران ۲۷ 🚙 استان آدربایجان غربی – حومه
ایران ۲۸ 🚗 استان همدان – حومه
ایران ۲۹ 🚙 استان کرمانشاه – حومه

ایران ۳۱ 🚗 استان لرستان – خرم آباد
ایران ۳۲ 🚙 استان خراسان – حومه
ایران ۳۳ 🚗 استان تهران – تهران
ایران ۳۴ 🚙 استان خوزستان – حومه
ایران ۳۵ 🚗 استان آذربایجان شرقی – تبریز
ایران ۳۶ 🚙 استان خراسان رضوی، مشهد – حومه (ب، ج، د ، س، ص، ط، ه) (این پلاک قدیم برای قم بود) – حرف ق کاشمر، حرف ل نیشابور، حرف م سبزوار، حرف ن تربت حیدریه
ایران ۳۷ 🚗 استان آذربایجان غربی –حومه
ایران ۳۸ 🚙 استان البرز ، کرج
ایران ۳۹ 🚗 استان کرمان – حومه
ایران ۴۱ 🚙 استان لرستان – حومه
ایران ۴۲ 🚗 استان خراسان – حومه
ایران ۴۳ 🚙 استان اصفهان – حومه
ایران ۴۴ 🚗 استان تهران – تهران
ایران ۴۵ 🚙 استان کرمان – کرمان
ایران ۴۶ 🚗 استان گیلان – رشت
ایران ۴۷ 🚙 استان مرکزی – اراک
ایران ۴۸ 🚗 استان بوشهر- بوشهر
ایران ۴۹ 🚙 استان کهکلویه و بویر احمد – یاسوج و حومه
ایران ۵۱ 🚗 استان کردستان – سنندج
ایران ۵۲ 🚙 استان خراسان جنوبی
ایران ۵۳ 🚗 استان اصفهان – اصفهان
ایران ۵۴ 🚙 استان یزد – یزد
ایران ۵۵ 🚗 استان تهران – تهران
ایران ۵۶ 🚙 استان گیلان – حومه
ایران ۵۷ 🚗 استان مرکزی – حومه
ایران ۵۸ 🚙 استان بوشهر – حومه
ایران ۵۹ 🚗 استان گلستان – گرگان

ایران ۶۱ 🚙 استان کردستان – حومه
ایران ۶۲ 🚗 استان مازندران – ساری
ایران ۶۳ 🚙 استان فارس – شیراز
ایران ۶۴ 🚗 استان یزد – حومه
ایران ۶۵ 🚙 استان کرمان – حومه
ایران ۶۶ 🚗 استان تهران – تهران(کد ذخیره)
ایران ۶۷ 🚙 استان اصفهان – اصفهان
ایران ۶۸ 🚗 استان تهران – کرج
ایران ۶۹ 🚙 استان گلستان – حومه

ایران ۷۱ 🚗 استان چهارمحال و بختیاری – شهر کرد
ایران ۷۲ 🚙 استان مازندران – حومه
ایران ۷۳ 🚗 استان فارس – حومه
ایران ۷۴ 🚙 استان یزد – یزد – حرف ب شمهد
ایران ۷۵ 🚗 استان کرمان – حومه
ایران ۷۶ 🚙 استان گیلان – حومه (ذخیره)
ایران ۷۷ 🚗 استان تهران – تهران(ذخیره)
ایران ۷۸ 🚙 استان تهران – لواسان، پاکدشت، ورامین و شهرستانهای حومه
ایران ۷۹ 🚗 استان قزوین – قزوین

ایران ۸۱ 🚙 استان چهارمحال و بختیاری – حومه
ایران ۸۲ 🚗 استان مازندران – حومه
ایران ۸۳ 🚙 استان فارس – حومه
ایران ۸۴ 🚗 استان هرمزگان – بندرعباس
ایران ۸۵ 🚙 استان سیستان و بلوچستان – زاهدان
ایران ۸۶ 🚗 استان سمنان – سمنان
ایران ۸۷ 🚙 استان زنجان – زنجان
ایران ۸۸ 🚗 استان تهران – تهران(کد ذخیره)
ایران ۸۹ 🚙 استان قزوین – حومه

ایران ۹۱ 🚗 استان اردبیل – اردبیل و حومه
ایران ۹۲ 🚙 استان مازندران – حومه
ایران ۹۳ 🚗 استان فارس، شیراز – حومه
ایران ۹۴ 🚙 استان هرمزگان – حومه
ایران ۹۵ 🚗 استان سیستان و بلوچستان – حومه
ایران ۹۶ 🚙 استان سمنان – حومه
ایران ۹۷ 🚗 استان زنجان – حومه
ایران ۹۸ 🚙 استان ایلام – ایلام و حومه
ایران ۹۹ 🚗 استان تهران – تهران
t.me/moallemannews_ir/1749

menu