🎥معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی: والدین برای تهیه کتب درسی دانش آموزان هیچ مبلغ اضافی پرداخت نکنند.

🔸مرتضایی: کمترین مبلغ مربوط به کتب پایه اول ۲۰۴ هزار تومان و بیشترین مبلغ برای پایه یازدهم به مبلغ ۷۰۱ هزار تومان تعیین شده است.
#شبکه_خبر
t.me/irinn_channel/37143
t.me/moallemannews_ir

menu